Asintik verbetert op integrale en inspirerende manier uw business performance

Wat kan Asintik voor ú betekenen?

Asintik geeft op een inspirerende manier leiding aan een multidisciplinair team bij het ontwikkelen van een optimaal product. Dit gebeurt doorgaans middels de methode ketenregie en architectuur. Daarbij worden de diverse scenario’s geïdentificeerd en indien nodig kwantitatief geanalyseerd.

Hiermee kunnen innovatietrajecten, productontwikkeling en supply chain mogelijkheden op de juiste manier afgestemd worden met de rest van de keten. Met de juiste kennis van de alternatieven en de combinaties daarvan, kunnen de juiste beslissingen worden genomen die een significante bijdrage leveren aan de business performance.

De toegevoegde waarde van Asintik:

  • Op ervaring en vakkennis gebaseerde integrale focus;
  • Efficiënter en effectiever werken: meer zekerheid over uiteindelijke winst;
  • Het multidisciplinaire proces maakt maximaal gebruik van de specialistische kennis van uw medewerkers;
  • Innoverend vermogen: Asintik biedt vanuit de regierol de mogelijkheid om buiten de gebruikelijke kaders te denken.

Voor wie is Asintik?

Wilt u meer weten?

Asintik B.V.
Asintik levert op een inspirerende manier een bijdrage aan de optimalisatie van prestaties van bedrijven. We creëren synergie tussen alle onderdelen van de keten door leiding te geven aan een multidisciplinair team van medewerkers uit uw organisatie en eventuele externe specialisten. Zo ontstaat een optimaal integraal proces van innovatie en engineering tot supplychain management en marketing.
 
Contact  
info@asintik.com
Kvk: 02089765
privacy verklaring
 
Locatie
Asintik B.V.
Eext