Diensten

Asintik geeft op een inspirerende manier leiding aan een multidisciplinair team bij het ontwikkelen van een optimaal product. Dit gebeurt doorgaans middels de methode ketenregie en architectuur. Daarbij worden de diverse scenario’s geïdentificeerd en indien nodig kwantitatief geanalyseerd.

Hiermee kunnen innovatietrajecten, productontwikkeling en supply chain mogelijkheden op de juiste manier afgestemd worden met de rest van de keten. Met de juiste kennis van de alternatieven en de combinaties daarvan, kunnen de juiste beslissingen worden genomen die een significante bijdrage leveren aan de business performance.

De toegevoegde waarde van Asintik:

  • Op ervaring en vakkennis gebaseerde integrale focus;
  • Efficiënter en effectiever werken: meer zekerheid over uiteindelijke winst;
  • Het multidisciplinaire proces maakt maximaal gebruik van de specialistische kennis van uw medewerkers;
  • Innoverend vermogen: Asintik biedt vanuit de regierol de mogelijkheid om buiten de gebruikelijke kaders te denken.