Workshop business architectuur

Vraagt u zich af wat ketenregie en architectuur voor uw organisatie kunnen betekenen? Waarom anderen zo enthousiast zijn over dit vakgebied? En vooral: hoe het kan dat andere bedrijven hier zo succesvol mee zijn? Hoe zij snel inspelen op de klantwens en daarbij de eigen omzet en winst sterk laten stijgen?

Maak ook kennis met het vakgebied en ontdek wat ketenregie en architectuur kan betekenen voor uw organisatie. Asintik verzorgt de workshop Business architectuur bij u op locatie. De invulling van de workshop is op maat en kan variëren van 1 tot 3 dagdelen.

Wat levert deze workshop u op?

  • Na deze workshop bent u zicht beter bewust van de interacties in uw ketens
  • U heeft een breder beeld van de impact van beslissingen in de innovatieketen
  • U heeft een breder beeld van de impact van beslissingen in de supplyketen
  • U weet hoe u moet starten met het toepassen van ketenregie

Verder raakt u vertrouwd met begrippen als:

  • Business performance
  • Supplychain architectuur
  • Product architectuur
  • Commonality & diversity
  • Allocatie beslissingen

Wat is business architectuur?
Business architectuur richt zich op het verbeteren van de business performance. De performance van het bedrijf of de keten als geheel. Dit gebeurt door decompositie en aanpassing van bouwblokken en interfaces op het gebied van producten, processen, equipment, supply, distributie en market. Omdat business architectuur zich richt op de gehele keten wordt het ook vaak ‘integrale architectuur’ genoemd. Architectuur richt zich op het identificeren van de juiste (nieuwe of aangepaste) opties. De bouwblokken (opties) binnen iedere discipline worden gecombineerd tot diverse scenario’s voor de keteninrichting als geheel. Ketenregie richt zich op het optimaliseren van deze scenario’s.

Doelstelling workshop
Het doel van deze workshop is om deelnemers te laten ervaren en ontdekken wat het belang is van ’architectuur denken’ voor het bedrijf en voor hun eigen werk. Daarmee bevordert deze workshop de awareness van het belang van het architectuur denken en werken en krijgen deelnemers tools om hiermee hun bijdrage te leveren aan de business performance.

Het startpunt van de workshop is de praktijk, het dagelijks referentiekader van veel bedrijven, afdelingen en werknemers. Vaak leeft de vraag ’hoe kunnen ze dat nou beslissen?!’. Deze (schijnbare) belangentegenstellingen tussen afdelingen kunnen voorkomen worden. Vanzelfsprekend doet iedereen doorgaans zijn best maar een belangrijk uitgangspunt moet consequent zijn wat het beste is voor het bedrijf als geheel.

De vraag moet dus worden: ’hoe kunnen we samen sterker worden?’. Het gaat hierbij om interacties tussen de beslissingen die genomen worden. Het doel is om deelnemers bewust te maken van deze interacties en ze te leren daar actief mee om te gaan met een focus op het bedrijf als geheel in plaats van de afdeling of het eigen werk.

Programma
De workshop wordt uitgevoerd in een aantal rondes. In iedere ronde bouwen de deelnemers een bedrijf op. Daarbij moeten beslissingen genomen worden binnen de disciplines van de innovatieketen en de supplyketen. De beslissingen (de gekozen opties) samen, vormen de blauwdruk (het scenario) van het bedrijf. Vervolgens wordt kwantitatief de performance van het gehele bedrijf bepaald. Deze wordt bepaald op basis van financiële criteria en tijdsaspecten.

In iedere volgende ronde wordt met dezelfde informatie, maar met toepassing van de basisbeginselen van ketenregie en architectuur, een betere performance behaald. De veranderingen in de manier van werken worden door de deelnemers zelf ontdekt en vormen tegelijkertijd de praktische vaardigheden van het denken en werken met behulp van ketenregie en architectuur.