Ketenregie & architectuur

Daar waar keuzes gemaakt moeten worden die de business performance beïnvloeden, speelt Asintik graag haar rol. In het speelveld van de supplychain, ontwikkeling van producten, keuzes maken omtrent allocatie en vermarkting, biedt Asintik een kwantitatief inzicht in de keuzemogelijkheden van organisaties.

De complexiteit van de keten neemt toe door de druk op de kostprijs, de marktvraag naar diversiteit en de talloze mogelijkheden voor de inrichting van de supplychain. Bedrijven worden zich steeds bewuster van deze complexiteit van de keten. Ze zien de markt veranderen. Er moet sneller worden geleverd, meer diversiteit worden geboden. De worsteling hiermee leidt soms tot de keuze voor de methode van LEAN. Een beperking van deze methode is echter dat de keten ongewenst versimpelt wordt tot het vermijden van verspillingen. Leidend thema bij ketenregie en architectuur is dat je niet hoeft te kiezen, maar in elk geval alle mogelijkheden moet overzien om de voor het bedrijf juiste keuze te maken. Dit is het speelveld van Asintik en de methode ketenregie en architectuur, waarbij de focus ligt op:

  • Integrale prestaties
  • Rekening houden met onzekerheden
  • Bouwblokken (opties)
  • Interacties
  • Kwantitatieve scenario analyse
  • Sturing aan multidisciplinair team
  • Gebruik van alle aanwezige kennis binnen het bedrijf

Uitbesteden of niet? Wat is de samenhang van de verschillende mogelijkheden met de andere factoren in het proces? Welke kwantitatieve argumenten (winst, kostprijs) en kwalitatieve argumenten (bewaken van het intellectueel eigendom, imago van het product) spelen een rol? Asintik biedt in dit soort zaken uitgebreide ondersteuning.

De kennis die u in huis heeft wordt geïnventariseerd en op elkaar afgestemd. Zo biedt Asintik een helder inzicht in de kennis van uw medewerkers en maakt hier bovendien maximaal gebruik van. De technische kennis en de kennis uit de supplychain vormen zo samen met marktonderzoek een waardevolle bron van informatie. Daarmee kan uw bedrijf tot nog betere marktbediening en nog betere interne prestaties komen. Vanuit elke discipline – van innovatiemanager tot productmanager en van management tot marketing – wordt kennis gekwantificeerd weergegeven in scenario’s zodat op de juiste basis afgewogen beslissingen kunnen worden gemaakt.