Ketenregie voor de innovatie manager

Ketenregie en architectuur draagt bij aan het verkorten van de time-to-market bij complexe innovatietrajecten. Doordat alle onderdelen van de keten op voorhand binnen een multidisciplinair team in kaart worden gebracht, kan met minder innovatie resources een effectievere en meer omvangrijke innovatie bewerkstelligd worden.

Asintik begeleidt trajecten en geeft hierbij inhoudelijk en kwantitatief inzicht in de scenario’s en consequenties van de diverse alternatieven in het traject. Asintik opereert daarbij op het knooppunt van techniek, business en de markt. Dit resulteert in een optimaal samenspel tussen deze drie belangrijke gebieden.

De toegevoegde waarde van Asintik:

  • De mogelijkheden van het product en het proces worden in kaart gebracht;
  • De mogelijkheden voor effectieve innovaties met beperkte resources kunnen worden geformuleerd;
  • Alternatieven en risico’s zijn duidelijk in beeld;
  • De waardebepaling van het product is mogelijk;
  • Risico’s wegnemen van sub-optimalisatie en ongefundeerde informatie.

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen uw vakgebied? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief. Voor specifieke vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.