Merken

Asintik heeft zijn diensten gebundeld in een aantal aparte proposities. Iedere propositie is op maat voor een bepaalde problematiek. Onderliggend zijn de competenties die binnen Asintik aanwezig zijn toegewezen aan de proposities.

De proposities zijn:

 • Slimmaatwerk
  Deze propositie omvat alles voor een Configure to Order inrichting (CTO) van een innovatie en supplychain. In plaats van voor iedere klant uw product te engineering kunt u met configure to order maatwerk bieden terwijl de supplychain meer rust krijgt en maximaal gebruik kan maken van schaalvoordelen.
  CTO levert daarmee lagere kosten, betere kwaliteit en meer rust in het bedrijf.
 • Ketenrekenen
  Met name bij complexe waardeketens is het belangrijk het ontwerp door te rekenen. Daarna kan het beste scenario geïmplementeerd worden. In een waardeketen kunnen vele verrassingen verborgen zitten: lange doorlooptijden over korte afstanden of net hoge importtarieven voor specifieke onderdelen. Door dit goed door te rekenen kunnen de juiste keuzes worden onderbouwd in de product opbouw en in de supplychain opbouw.
 • Asintik Academy
  De online varianten van onze trainingen voor professionals en studenten. Het aantal trainingen bereidt zich gestaag uit.