Algemeen

Asintik creëert synergie tussen alle onderdelen van de keten door inspirerend en inhoudelijk leiding te geven aan een multidisciplinair team. Zo ontstaat een optimaal integraal proces van innovatie en engineering tot supplychain management en marketing. De toegevoegde waarde is een significante verbetering van de business performance.

De praktische resultaten van het mission statement van Asintik zijn:

1: Merk en imago als fundament
Asintik heeft aandacht voor het merk en het imago van de opdrachtgever. Bepalend is dat het bedrijf op basis van de juiste kwaliteiten en concurrentiekracht de architectuur van de keten optimaliseert.

2: Grote ambitie van de medewerkers van Asintik
Asintik gaat voor superieure performance van projecten. Motivatie om te presteren, de ambitie om een optimaal inzicht te genereren en de capaciteit om inspirerend leiding te geven aan een multidisciplinair team zijn factoren die een grote rol spelen binnen de samenwerking. Een flexibele dienstverlening en resultaatgerichte werkwijze zijn onlosmakelijk verbonden met elke samenwerking.

3: Hoog technologisch kennisniveau
Asintik heeft dankzij een uitgebreid netwerk van specialisten een continue focus op technologische vernieuwingen binnen ketenregie, architectuur en supplychainmanagement. Deze kennis wordt omgezet naar praktische tools om processen te verbeteren.

4: Innovatie van eigen methode
Asintik scherpt op basis van actuele kennis dienstverlening aan: er is geen sprake van gefixeerde processen binnen de dienstverlening. Afgezien van de afstemming van het proces op de situatie van de opdrachtgever heeft Asintik altijd de focus op het vergroten van de efficiency en effectiviteit van de eigen methodiek: continue verbetering van de eigen processen.