SlimMaatWerk.nl

Asintik levert op een inspirerende manier een bijdrage aan de optimalisatie van prestaties van bedrijven. We creëren synergie tussen alle onderdelen van de keten door leiding te geven aan een multidisciplinair team van medewerkers uit uw organisatie en eventuele externe specialisten. Zo ontstaat een optimaal integraal proces van innovatie en engineering tot supplychain management en marketing.

Met een optimale afstemming in de keten kunnen kosten en tijd bespaard worden. Asintik biedt binnen de dienstendisciplines ketenregie, architectuur en kwantitatieve analyse als toegevoegde waarde een significante verbetering van uw business performance op korte en lange termijn. Dit doen we door op een integrale wijze inzicht te geven in hoe uw producten of businessonderdelen beter kunnen presteren door bijvoorbeeld het ontwikkelingsproces van nieuwe producten, productie van alle onderdelen of de supplychain en marketbediening te optimaliseren.

Tegenwoordig wordt dit vakgebied met veel verschillende termen aangeduid: smart customization, configure to order, van ETO naar CTO, modulair werken, (systeem) architectuur et cetera. Belangrijk is dat dit geen engineering feestje is maar een strategische keuze die alle afdelingen in het bedrijf raakt. Dit betekent dat ook alle afdelingen betrokken moeten worden bij dit proces. We bundelen onze activiteiten op dit gebied onder de merknaam slimmaatwerk.nl.

Bezoek SlimMaatWerk.nl »
 

Wilt u meer weten?

Stel uw vraag »